Stichting In de IJsseldelta

Stichting In de IJsseldelta is een samenwerkingsverband tussen vele deelnemers in het Nationaal Landschap IJsseldelta: Polder Mastenbroek, Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder de Pieper en de Zuiderzeepolder. De dorpjes ‘s-Heerenbroek, Wilsum, Kamperzeedijk, Grafhorst en Zalk en de steden Zwolle, Kampen, Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt. In de IJsseldelta werkt nauw samen met verschillende maatschappelijke organisaties.

Waar houdt de Stichting In de IJsseldelta zich mee bezig?
Stichting 'In de IJsseldelta' zet zich in om de waardevolle elementen van de IJsseldelta te behouden en te versterken. Hierbij gaat het om de economische vitaliteit, de natuurwaarden, het landschap, weidevogelbeheer en historische authenticiteit. Daarnaast heeft de stichting als doel de afzet en bekendheid van de land- en tuinbouw producten en diensten te vergroten en toeristische en recreatieve activiteiten te promoten. Tegelijkertijd worden de contacten tussen ondernemers en andere belanghebbenden door de stichting gestimuleerd om het onderling begrip te bevorderen.

Organisaties waar In de IJsseldelta regelmatig mee te maken heeft:

 • Provincie Overijssel
 • Nationale landschappen
 • Kampen
 • Zwartewaterland
 • Zwolle
 • VVV IJsseldelta
 • ANWB
 • Ministerie van VROM
 • Ministerie van LNV
 • Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)
 • Staatsbosbeheer
 • Kamer van Koophandel