Veecaten

Veecaten is de naam van een buurtschap en een voormalig dorp waarvan de overgebleven huizen thans deel uitmaken van 's-Heerenbroek. De straatnaam Veecaterweg herinnert nog aan dit dorp.

Het grootste deel van Veecaten is in de loop van de tijd verzwolgen door de rivier de IJssel. De bocht in de rivier tussen Zalk en Veecaten sleet de buitenbocht waar Veecaten lag steeds meer uit, terwijl in de binnenbocht waar Zalk lag steeds meer aanslibbing plaatsvond. Dit is een natuurlijk proces, meanderen, van een rivier in een relatief vlak landschap.

Zalk en Veecaten is een voormalige heerlijkheid in Overijssel aan beide oevers van de IJssel. Na de vorming van gemeenten in 1813 werd de heerlijkheid omgevormd tot de gemeente Zalk en Veecaten.

Tot 1 januari 1937 was Zalk en Veecate een zelfstandige gemeente, waaronder de buurtschappen Zalk en ’s Heerenbroek vielen; vissersboten uit de gemeente voeren onder de havencode ZVC. Vervolgens maakte het deel uit van de gemeente IJsselmuiden. Toen de gemeente IJsselmuiden op 1 januari 2001 bij de gemeente Kampen werd gevoegd, gingen ook Zalk en Veecaten deel uitmaken van deze gemeente.