's-Heerenbroek

Tussen het stromend water en oeverranden van de meanderende rivier en de rechte verkaveling van de Mastenbroekerpolder ligt 's-Heerenbroek. Dit lintdorp met vier buurten bestaat al zeker sinds de 14e eeuw. Met ongeveer 625 inwoners behoort 's-Heerenbroek tot één van de kleinere dorpen binnen de grenzen van de gemeente Kampen.

Typisch in 's Heerenbroek zijn de boerderijen op eeuwenoude huisterpen om huis en haard te behoeden voor overstromingen van de soms woeste rivier. Opvallend is het contrast tussen de kleinschalige, grillige landerijen tegen de rivierdijk aan de ene zijde van het dorp en de langgerekte, strakke graslanden en akkers van de polder aan de andere kant. De inwoners en de gemeente doen hun best om het dorp groen te houden en zelfs groener te maken. Er zijn bijvoorbeeld plannen om de hoogspanningsleidingen langs de Zwolseweg ondergronds aan te leggen.

Van 1864 tot 1933 stopte de trein Zwolle-Kampen nog in de buurt van ’s-Heerenbroek. Bij de kruising van het spoor met de Stuurmansweg (toen nog Breesteeg) stond station Mastenbroek. Met ingang van de zomerdienstregeling 1926 werd alleen nog maar op verzoek bij de halte gestopt. In 1969 werd het stationsgebouw gesloopt.

Het voetveer bij 's-Heerenbroek is nog het enige overgebleven veer van de zes veren die in het gebied van de gemeente IJsselmuiden in de vaart waren. Het voetveer Zalk-Veecaten werd onder andere gebruikt voor de overvaart van kinderen uit Veecaten die naar school gingen in Zalk en voor de inwoners die in Zalk ter kerke gingen.