Kamperzeedijk

Het dorp Kamperzeedijk ligt ten zuidwesten van Genemuiden, rond de Kamperzeedijk. De 'buitenpolders' De Pieper en Mandjeswaard, ten noorden van het dorp, worden ook tot het dorp gerekend.

De Kamperzeedijk dateert van voor de veertiende eeuw en is een van de oudste zeeweringen van Nederland. De dijk vormt de grens met het Kampereiland, dat regelmatig werd overspoeld door de Zuiderzee en bood de bewoners van de polder Mastenbroek bescherming. De Kamperzeedijk heeft in het verleden meerdere overstromingen meegemaakt. Eén van de zwaarste overstromingen was de watersnoodramp van 4 en 5 februari 1825. De Kamperzeedijk bezweek op meerdere plaatsen en de polder is tijdens deze stormvloed helemaal overstroomd.

Het IJsseldeltagebied waarin Kamperzeedijk ligt, was vroeger een belangrijke landverbinding naar het noorden. Door de IJsselmonding en het Zwarte Water was het tevens een belangrijke doorgangspoort in de Hanzeroute. Heerschappij over de steden in het gebied was erg gewild. De lokale geschiedenis meldt dan ook veel veldslagen en een ruige en harde geschiedenis. In de Romeinse tijd werden de hooggelegen nederzettingen al genoemd op de kaart.