IJsselmuiden

IJsselmuiden ligt zoals de naam al suggereert aan de monding van de IJssel. Aan de andere oever van de IJssel, verbonden door de opvallende hefbrug, ligt Kampen. De eerste melding van IJsselmuiden is te vinden in een oorkonde uit 1133, toen het nog direct aan de monding van het meer de Almere lag.

IJsselmuiden is ontstaan uit twee kernen. Aan de ene kant als een klein dorp op een zandbank, achtergelaten door de rivier de IJssel, waarover nu de Dorpsweg loopt. De verhoging in het straatbeeld is aan beide kanten van de voormalige dijk nog goed te zien. Op deze verhoging staat de oude Hervormde Kerk waarvan delen terug gaan tot omstreeks 1200. De andere oorspronkelijke kern is Oosterholt dat net buiten de duidelijke dorpsgrenzen valt. Hier stond vroeger volgens de overlevering een Kartuizer klooster. Dit klooster is verwoest en de precieze locatie is tot nog toe onbekend.

Vooral Kampen heeft altijd een grote invloed gehad op het leven in IJsselmuiden. Kampen heeft aan het eind van de Middeleeuwen een brug over de IJssel gebouwd, waaruit inkomsten in de vorm van tolgeld en bruggeld kwamen. Met de brug heeft de stad ook een claim weten te leggen op het land aan de overkant van de IJssel. Door de voortvarendheid van de stad Kampen werden eerdere projecten aan die kant van de IJssel overgenomen.

IJsselmuiden ligt in de Nederlandse Bijbelgordel en de bevolking behoort nog voor een groot deel tot de behoudende richtingen van het protestantse geloof. De bijbelgordel is een aanduiding voor de geografische band in Nederland die loopt van het westen van Overijssel naar Zeeland. Hier wonen relatief veel bevindelijk gereformeerden. 

Glastuinbouw
Het landschap van IJsselmuiden wordt vooral gekenmerkt door de uiterwaarden van de IJssel en biedt veel natuurschoon en vele vogelsoorten in het gevarieerde milieu rond het dorp. Daarnaast kent IJsselmuiden een groot tuinbouwgebied, de Koekoek in het in 1364 ingepolderde, moerasachtige Mastenbroek in het noord-oosten. In de Koekoekspolder werd aan het eind van de 19e eeuw kleinschalig ingezet op tuinbouw, en sinds de jaren ’90 is er sprake van grootschalige tuinbouw, kassenbouw vlakbij IJsselmuiden. 

De Koekoekspolder is het enige geconcentreerde glastuinbouwgebied in de provincie. In de afgelopen jaren heeft de glastuinbouw een enorme groei doorgemaakt en deze groei zal naar verwachting ook de komen jaren doorgaan. De glastuinbouw is belangrijk voor de regionale economie en de werkgelegenheid. Doordat het gebied in Nationaal Landschap IJsseldelta ligt zijn er wel restricties aan die groei.