Gebiedscoöperatie

De IJsseldelta is één van de meest bijzondere landschappen van ons land. Wij, de bewoners, ondernemers, belangengroepen en professionele organisaties die er werken, zijn er trots op.

We werken samen aan de vitaliteit en kwaliteit van onze regio. Dat doen we door slim gebruik te maken van de ontwikkelingen die op ons afkomen. Die benutten we om de kwaliteiten van het landschap te behouden en verder te versterken. Behoud door ontwikkeling! De gebiedscoöperatie IJsseldelta is een samenwerking van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties onder andere op het gebied van natuur, landbouw, landschap, toerisme & recreatie en energie & duurzaamheid. Wij zijn de gebiedsontwikkelings- en samenwerkingspartner voor overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen én particuliere initiatiefnemers. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en streeft efficiency en meerwaarde voor haar leden na. De coöperatie is van en voor haar leden. 

De gebiedscoöperatie IJsseldelta staat voor het bevorderen van de vitaliteit en kwaliteit in de dorpen en het landelijk gebied in de IJsseldelta, te weten het buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland, waaronder ook het Nationaal Landschap IJsseldelta.