Bezoek Sint Stephanuskerk Hasselt

05 mei 2016 - Hasselt

De Rooms Katholieke kerk Sint Stephanus is een rijksmonument uit 1933. De kerk staat op de plaats van de middeleeuwse bedevaartskapel de Heilige Stede. De pelgrims spraken over de “Jeruzalemkapel”. Hasselt is één van de oudste bedevaartsplaatsen in Nederland. Iedere dinsdagmiddag kunt u de kerk bezichtigen van 15:00-16:00 uur.

Elk jaar, op de tweede zondag na Pinksteren, trekken, alsof de tijd heeft stilgestaan, gelovigen in processie door Hasselt naar de tuin van de Heilige Stephanuskerk (Eiland 22) voor een openluchtviering bij de buitenkapel. Deze plek staat sinds 1355 bekend als de Heilige Stede. De tegenwoordige processie en de viering zetten een oude middeleeuwse traditie voort. Hasselt was tot ver in de omtrek bekend als één van de oudste bedevaartplaatsen in Nederland.

"Die veel bedevaarten doen, worden zelden heilig" schreef Thomas a Kempis (1380-1471). Maar de meeste gelovigen hadden in de Middeleeuwen andere motieven voor hun bedevaart. Bij de één was het pure devotie of boetedoening, bij de ander ging het om het verkrijgen van vergiffenis of een aflaat (kwijtschelding) van straffen voor zonden.
Bij de Heilige Stede in Hasselt konden gelovigen éénmaal per jaar een aflaat krijgen. Dit fenomeen stond in de volksmond bekend als de Hasselter Aflaat. De oorsprong van deze traditie is niet bekend. Populair werd de verklaring van de Hasselter pastoor Van Groeningen. Een dronken Friese kampvechter zou op zekere dag in 1218 met een bierkan een kelk met hosties uit de handen van een priester hebben geslagen. Als boetedoening moest volgens de legende op de plek van het incident een kerk worden gebouwd.