Brinkhoek

Samen met de buurtschappen, Langenholte en Haerst vormt Brinkhoek de dunbevolkte wijk Vechtlanden in het noorden van Zwolle. Brinkhoek wordt omsloten door de Brinkhoekweg, de Agnietenbergweg en de Haersterveerweg. Deze laatste weg leidt naar het Haersterveer aan de Vecht, een belangrijk oversteekpunt voor recreatieve fietsers en wandelaars.

De buurtschap Brinkhoek is in het laatste kwart van de vorige eeuw ontwikkeld, omdat in Zwolle grote behoefte bestond aan vrijstaande woningen met ruime kavels in het duurdere segment.

Ten noorden van de buurtschap aan de voet van de  Agnietenberg ligt de Agnietenplas. Deze plas, een populaire bestemming voor dagjesmensen, is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan door zandwinning voor onder andere de ophoging van de nieuwe wijk Holtenbroek. In 1961 werd de gemeentelijke camping De Agnietenberg geopend. De camping is momenteel in particuliere handen. De meeste plekken op de camping worden ingenomen door Zwollenaren die er een vaste standplaats hebben.

Op de plek van het nabijgelegen theehuis de Agnietenberg was al in 1717 een theeschenkerij gevestigd. Na een brand werd het gerestaureerde theehuis in 1992 weer geopend.