Bisschopswetering

Bisschopswetering is een buurtschap in de gemeente Kampen. Het ligt midden in de polder Mastenbroek ten noorden van de IJssel. Het bestaat uit een aantal woningen die gelegen zijn aan de weg die is vernoemd naar het water ernaast: de Bisschopswetering.

In 1364 was bisschop Jan van Arkel van Utrecht verantwoordelijk voor de verdeling van de polder Mastenbroek in slagen. De bisschop was in die tijd niet alleen geestelijk, maar ook wereldlijk leider van het gebied van het Oversticht, waartoe ook Mastenbroek behoorde. De indeling van de polder Mastenbroek vond in de tweede helft van de veertiende eeuw plaats op basis van een plan van landmeter Frederik Stoeve of Stoeveken, die de polder zijn karakteristiek geometrisch patroon gaf met zijn regelmatige blokken.

De Bisschopswetering is de meest westelijk gelegen wetering, die ’s Heerenbroek verbindt met Kamperzeedijk-West. Bij de kruising met de Kerkwetering en de Kamperwetering ligt theehuis en streekwinkel het Asjesgoed. Bij deze kruising ‘De Drie Bruggen’ was vroeger een aanlegplaats voor de trekschuit. Mensen konden hier in- en uitstappen of even de benen strekken.

Waar de Bisschopswetering over gaat in de Verkavelingsweg en kruist met de Rietsteeg en de Hagedoornweg ligt het kruispunt ‘De Papekop’. Verder naar het noordwesten, voorbij het glastuinbouwgebied van ‘De Koekoek’, mondt de Bisschopswetering uit in de Goot, een van de oude zijarmen van de IJssel die afwaterde naar de Zuiderzee en nu naar het Zwarte Meer.