Baarlo

Baarlo is een kleine buurtschap met slechts een handvol woningen in het uiterste noordoosten van de gemeente Zwartewaterland, grenzend aan de gemeente Staphorst. De buurtschap is gelegen aan het Meppelerdiep in de Kop van Overijssel daar waar -aan de overzijde van het water- de provinciale weg N375 aansluit op de N334. Ten noorden van Baarlo ligt het natuurgebied De Wieden.

Het Meppelerdiep vormt de benedenloop van drie riviertjes (de Wold Aa, de Reest en de Beilerstroom) en was van oorsprong dan ook een natuurlijke waterweg, vroeger de Sethe genaamd. De naam Sethe kan nog teruggevonden worden in het Gemaal Zedemuden. Vooral in de negentiende eeuw was het Meppelerdiep belangrijk voor de turfvaart. In Zwartsluis werd de turf overgeladen in grotere schepen om over de Zuiderzee vervoerd te worden. De turfeilanden in Zwartsluis zijn nu ingericht als wandelgebied.

Ten oosten van Baarlo ligt het Staphorsterveld, met het natuurgebied Olde Maten en Veerslootlanden, een laagveen- en veenweidegebied. De Olde Maten vormen het meest westelijke gedeelte van het slagenlandschap van het Staphorsterveld. De Veerslootlanden liggen dichter bij het dorp. Het gebied is grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer en staat geregistreerd als Natura 2000-gebied.