Afsched

Afsched is een buurtschap in de gemeente Zwartewaterland. De buurtschap is gelegen in Kamperzeedijk, in het oostelijke verlengde van Kamperzeedijk-Oost. Afsched is gelegen tussen de binnen- en- buitenkolk die zijn ontstaan tijdens de grote watersnoodramp van 1825.

Iets ten oosten van Afsched ligt het bekende stoomgemaal d’Olde Mesiene uit 1856. In 1961 heeft het elektrische vijzelgemaal Veneriete de functie van het stoomgemaal overgenomen. Via het Venerietekanaal, oorspronkelijk een natuurlijke waterloop (een ‘riete’ door het veen) wordt het water van de polder Mastenbroek afgevoerd naar het Zwarte Meer bij de monding van de Goot. Ten noordwesten van Afsched ligt polder de Pieper.

Kamperzeedijk-Oost wordt niet altijd als een zelfstandige kern gezien, maar vaak als onderdeel van het buitengebied van de stad Genemuiden. Kamperzeedijk-Oost viel tot 2001 onder de gemeente Genemuiden voordat deze opging in de fusiegemeente Zwartewaterland.

De aan zee gelegen landstreek Ascete, Ascet, Asschet, Asscheid of Assched werd al in 1064 genoemd. Veeteelt en vooral visserij waren belangrijke middelen van bestaan voor de bewoners van het gebied. Steur, zalm en elft werden er gevangen in de ondiepe wateren. Assched bestond uit een binnendijks en een buitendijks gebied, dat tot de Oostermaat behoorde. Hoewel een groot deel van de polder Mastenbroek tot de landstreek Assched behoorde, komt Assched in de verdelingsakte van 1364 niet voor.

Tegenwoordig wordt de buurtschap aangeduid met Afsched. De plaatsnaam zou duiden op het feit dat het oorspronkelijk op een afscheiding of grens was gelegen.